top of page

Kursy językowe.

Kursy realizowane są na różnym poziomie zaawansowania i specyfice  potrzeb.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kursy z j. angielskiego, niemieckiego , polskiego dla obcokrajowców oraz hiszpańskiego.

Kurs ANGIELSKIEGO
poziom
A2
- 60 h.- start 02/24

Osoba rozpoczynające ten poziom nauki j.angielskiego powinny już umieć się posługiwać językiem na poziomie podstawowego rozumienia prostych wypowiedzi...

Image by Jean Carlo Emer

Kurs ANGIELSKIEGO
poziom
B1- 60h
Start - 02/24

Osoba wchodząca na poziom B1 rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym .

Ceremonia ukończenia

Kurs ANGIELSKIEGO
poziom
B2 - 5
0 h
Start -
04/2024

Zapisując się na kurs poziom B2 osoba powinna rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie w większości

sytuacji komunikacyjnych ...

Image by Christina @ wocintechchat.com

Kurs
ANGIELSKIGO
poziom
C1
- 60 h.- start

Zapisując się na kurs poziom C1 osoba  rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się ...

Business
English
-intensywny
48 h.
-kurs wakacyjny

Kurs stworzony dla ludzi pragnących komunikować się po angielsku w pracy, znaleźć zatrudnienie w środowiskach międzynarodowych lub rozszerzyć swoją działalność...

Kurs HISZPAŃSKIEGO
poziom 

A0- od podstawowy
- 60 h.
(wykładowy język angielski)

Osoba wchodząca na poziom podstawowy (A1) j. hiszpańskiego nauczy się konstruowania prostych zdań i pytań, nauczy się tworzyć prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych w nieskomplikowanych sytuacjach komunikacyjnych ...

Flaga Hiszpanii

Kurs
NIEMIECKIEGO
poziom A1+ podstawowy

60 h.-

Osoba wchodząca na poziom A0 uczy się tego języka od elementarnych podstaw. Poznaje słownictwo z zakresu życia codziennego, dotyczące osoby posługującej się językiem, jej rodziny i bezpośredniego otoczenia. Osoba po zakończeniu kursu na tym poziomie będzie potrafiła zrozumieć i zastosować typowe sformułowania i proste wyrażenia...

Niemiecki fan sportu

Kurs
NIEMIECKIEGO
poziom
B1
- 60 h.

Osoba wchodząca na poziom B1 j. niemieckiego  potrafi tworzyć pojedyncze zdania oraz wyrażeń często używanych i związanych bezpośrednio z życiem codziennym, czytanie bardzo krótkich, prostych tekstów dotyczących życia codziennego ...

Budynek Reichstagu

Kурс
польского
языка.
Уровень курса
A1/A2
- 60 h.

Во время обучения на уровне А2 участник курса научится выражать несложные просьбы, пожелания, обращаться за помощью, прежде всего, по вопросам, связанным...

flaga.jpg

Kurs
POLSKIEGO
poziom
 
a1/A2 - podstawowy

- 60 h.

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców przebywających w Polsce (uczniów, studentów, pracowników różnych branż zawodowych i osób poszukujących pracy) chcących nauczyć się języka, rozwinąć zdolności komunikacyjne w języku polskim ...

POLISH
language course
poziom
 
a1/A2 - podstawowy

- 60 h.

The course is designed for foreigners living in Poland (pupils, students, employees of various professions and job seekers) wishing to learn the language, develop communication skills in Polish or acquire knowledge of the terminology of the industry in which they work)...

bottom of page