top of page

Grupa B2 realizuje zajęcia nauki j.angielskiego w cyklu 60 h. lekcyjnych.

Program szkolenia przewiduje skupienie się przede wszystkim na konwersacji, która zajmować będzie 80% godzin dydaktycznych, a 20% to zajęcia z fonetyki, gramatyki i wzbogacania zasobu słownictwa.Zapisując się na kurs poziom B2 osoba powinna rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, potrafiąc je uzasadnić bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

W zakresie gramatycznym osoba wchodząca na poziom powinna już znać zdecydowaną większość czasów, następstwo czasów, zdania warunkowe i czasowe, czasowniki modalne odnoszące się do teraźniejszości, przyszłości i przeszłości , strona bierna zdania podrzędne, konstrukcje czasownikowe (bezokolicznik/gerundium) itp. Słuchanie i rozumienie dłuższych wypowiedzi i wiadomości, mówienie, formułowanie klarownych wypowiedzi.

Zapraszamy do zapisów na nasze najnowsze kursy, które rozpoczną się po feriach zimowych lub na zajęcia nauczania indywidualnego. Więcej informacji na naszej stronie www.centrumedukacja.com lub pod nr telefonu 511 170 960.

36 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page