top of page

Kursy językowe.

Kursy realizowane są na różnym poziomie zaawansowania i specyfice  potrzeb.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kursy z j. angielskiego, niemieckiego , polskiego dla obcokrajowców.

Kurs
ANGIELSKIEGO
poziom A2
   60 h.
start -10/24

Osoba rozpoczynające ten poziom nauki j.angielskiego powinny już umieć się posługiwać językiem na poziomie podstawowego rozumienia prostych wypowiedzi...

Studenci

Kurs
ANGIELSKIEGO
poziom B1+  60h
start - 10/24

Osoba wchodząca na poziom B1 rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym .

Library Study Group

Kurs
ANGIELSKIEGO
poziom 
B2
-konwersacyjny
35
h.
start -
10/2024

Zapisując się na kurs poziom B2 osoba powinna rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie w większości

sytuacji komunikacyjnych ...

Budynek Reichstagu

Kurs
NIEMIECKIEGO
poziom A0
-podstawowy
35 h. start - 10/24

Osoba wchodząca na poziom A0 uczy się tego języka od elementarnych podstaw. Poznaje słownictwo z zakresu życia codziennego, dotyczące osoby posługującej się językiem, jej rodziny i bezpośredniego otoczenia. Osoba po zakończeniu kursu na tym poziomie będzie potrafiła zrozumieć i zastosować typowe sformułowania i proste wyrażenia...

Kurs
NIEMIECKIEGO
poziom B1
-konwersacyjny
35 h. start 10/24

Osoba wchodząca na poziom B1 j. niemieckiego  potrafi tworzyć pojedyncze zdania oraz wyrażeń często używanych i związanych bezpośrednio z życiem codziennym, czytanie bardzo krótkich, prostych tekstów dotyczących życia codziennego ...

Niemiecki fan sportu

Kurs HISZPAŃSKIEGO
poziom
A0
- od podstaw 60 h.

start ( w przygotowaniu)

Osoba wchodząca na poziom podstawowy (A1) j. hiszpańskiego nauczy się konstruowania prostych zdań i pytań, nauczy się tworzyć prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych w nieskomplikowanych sytuacjach komunikacyjnych ...

Flaga Hiszpanii

Kurs
ANGIELSKIGO
dla dzieci
w wieku 6-7 lat
- od podstaw 35 h.
start 10/24

Nasze zajęcia językowe przeznaczone są dla ciekawych świata dzieci, rozpoczynających swoją językową przygodę. Razem z naszymi wykwalifikowanymi lektorami zapewniamy doskonałą naukę przez zabawę! 

7_edited.png

Kurs
ANGIELSKIEGO
poziom A0
od podstaw

35 h.
start -kurs wakacyjny

Osoba wchodząca na poziom A0 uczy się danego języka od elementarnych podstaw. Poznaje słownictwo z zakresu życia codziennego, swojej rodziny i bezpośredniego otoczenia. 

urban Graffiti

Kурс
польского языка.
Уровень курса

A1/A2 - 60 h.

Во время обучения на уровне А2 участник курса научится выражать несложные просьбы, пожелания, обращаться за помощью, прежде всего, по вопросам, связанным...

flaga.jpg

Kurs
POLSKIEGO
poziom
 
a1/A2
- 60 h.

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców przebywających w Polsce (uczniów, studentów, pracowników różnych branż zawodowych i osób poszukujących pracy) chcących nauczyć się języka, rozwinąć zdolności komunikacyjne w języku polskim ...

POLISH
language course
poziom
 
a1/A2
- 60 h.

The course is designed for foreigners living in Poland (pupils, students, employees of various professions and job seekers) wishing to learn the language, develop communication skills in Polish or acquire knowledge of the terminology of the industry in which they work)...

bottom of page