top of page
Niemiecki fan sportu

Poziom kursu angielskiego


A1-od podstaw

Ilość godzin lekcyjnych kursu : 60 h lekcyjnych
Cena kursu: 1580 zł. (możliwość płatnci w trzecgh ratach, cena nie obejmuje książek i ćwiczeń, które w zależności od poziomu me wynosić około 100-150 zł,)
Możliwość płatności do 3 rat.


Dni i godziny zajęć:
PONIEDZIAŁKI OD 17:30 DO 19:00

Start kursu: 12.02.2024 r.
Zakończenie kursu: 03.06.2024 r.

Liczba osób w grupie: od 7 osób do 8 osób

Miejsce zaję
ć:
ul. Chmielewskiego 5b, Sopot Centrum ulica przy głównym deptaku
Bohaterów Monte Cassino, Sopot

1580 zł.
60h.

Osoba wchodząca na poziom A1 uczy się danego języka od elementarnych podstaw. Poznaje słownictwo z zakresu życia codziennego, swojej rodziny i bezpośredniego otoczenia. Osoba po zakończeniu kursu na tym poziomie będzie umieć, zrozumieć i zastosować typowe sformułowania i proste wyrażenia. Będzie móc przedstawić siebie i innych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca zamieszkania, znanych sobie ludzi i posiadanych rzeczy. Posiądzie umiejętność porozumiewania się z innymi w prosty sposób. Będzie w stanie dokonać prostych zakupów, podać dzień, datę oraz godzinę. Stosować podstawowe formy powitalne i zwroty grzecznościowe. Osoba nabierze umiejętności wypełniania nieskomplikowanych formularzy oraz podawać dane osobowe. Będzie w stanie napisać krótki, prosty tekst.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page