top of page
Flaga Hiszpanii

Poziom kursu hiszpańskiego


A0- od podstaw

Ilość godzin lekcyjnych kursu : 45 h.
Język wykładowy: angielski
z native Spanish speaker.

Cena kursu: 945 zł.(możliwość płatności w dwóch ratach, cena nie obejmuje książek i ćwiczeń, które w zależności od poziomu może oscylować dodatkowo od 60 zł do 100 zł )

Dni i godziny zajęć:
WTORKI od 16:30 do 19:00 ( 3 h. lekcyjne wliczając 15 min. przerwy)

Start kursu:
16.03.2023 r.
Z
akończenie kursu:
27.06.2023 r.


Liczba osób w grupie: od 7 osób do 9 osób

Miejsce zajęć:
ul. A.Chmielewskiego 5b. Sopot Centrum - boczna uliczka z głównego deptaka w Sopocie (
Bohaterów Monte Cassino, Sopot)

Osoba wchodząca na poziom podstawowy (A0) języka hiszpańskiego nauczy się konstruowania prostych zdań i pytań, nauczy się tworzyć proste wypowiedzi ustne i pisemne w nieskomplikowanych sytuacjach komunikacyjnych (przedstawianie się, wyrażanie upodobań, opisywanie osób, przestrzeni i ich cech). Nauczy się reagować w różnych sytuacjach: zamawianie dań w restauracji, zakupy w sklepie spożywczym, odzieżowym, obuwniczym, etc., wyrażanie stanów emocjonalnych, formułowanie poleceń, próśb, zaproszeń. Posiądzie słownictwo z zakresu narodowości, zawodów, domu, liczebników, żywność, hobby, zakupów, czynności codziennych itp.

Zajęcia obywać się będą w wykładowym języku angielskim z native Spanish speaker.

A person entering the basic level (A0) of Spanish will learn to construct simple sentences and questions, create simple oral and written statements in uncomplicated communication situations (introducing themselves, expressing likes, describing people, and their features). They will learn to respond in various situations: ordering meals in a restaurant, shopping in a grocery store, a clothing store, a shoe store, etc., expressing emotional states, formulating orders, requests, and invitations. They will acquire vocabulary related to nationalities, professions, home, numerals, food, hobbies, shopping, daily activities, etc.

All classes will be conducted in ENGLISH by a native Spanish speaker.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page