top of page

Poziom kursu angielskiego


B2

Liczba godzin lekcyjnych: 50h
Cena kursu: 1380 zł* (Cena nie obejmuje książek i ćwiczeń, których cena w zależności od poziomu, może oscylować w granicach od 100zł do 150zł.)
*Opcjonalnie możiwość  uzyskania międzynarodowego certyfikatu B2 (ETS Global TOEFL®) za dodatkową opłatą około 450 zł
Mliwość płatności w 3 ratach.

Dni i godziny zajęć:


WTORKI I CZWARTKI od 17:30 do 19:00

Start kursu: 04.2024 r.   
Zakończenie kursu: 06.2024 r.

                                   
Liczba osób w grupie: min. 7 - max. 9 osób

Miejsce zajęć:
ul. Chmielewskiego 5b, Sopot Centrum

1380 zł.
50 h.

Program szkolenia przewiduje skupienie się przede wszystkim na konwersacji, która zajmować będzie 80% godzin dydaktycznych, a 20% to zajęcia z fonetyki, gramatyki i wzbogacania zasobu słownictwa. Zapisując się na kurs poziom B2 osoba powinna rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, potrafiąc je uzasadnić  bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. W zakresie gramatycznym osoba wchodząca na poziom powinna już znać zdecydowaną większość czasów, następstwo czasów, zdania warunkowe i czasowe, czasowniki modalne odnoszące się do teraźniejszości, przyszłości i przeszłości , strona bierna zdania podrzędne, konstrukcje czasownikowe (bezokolicznik/gerundium)  itp. Słuchanie i rozumienie dłuższych wypowiedzi i wiadomości, mówienie, formułowanie klarownych wypowiedzi.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page