top of page
Budynek Reichstagu

Poziom kursu niemieckiego


B1

Ilość godzin lekcyjnych kursu : 60 h.
Cena kursu: 1250 zł.
(możliwość płatności w dwóch ratach, cena nie obejmuje książek i ćwiczeń, które w zależności od poziomu może
oscylować dodatkowo od 60 zł do 100 zł )

Dni i godziny zajęć:
CZWARTKI od 17:00 do 19:00


Start kursu:
9.03.2
023 r.
Z
akończenie kursu:
29.06.2023 r.


Liczba osób w grupie: od 7 osób do 9 osób

Miejsce zajęć:
ul. Chmielewskiego 5b, Sopot Centrum ulica przy głównym deptaku
Bohaterów Monte Cassino, Sopot

Osoba wchodząca na poziom B1 j. niemieckiego  potrafi tworzyć pojedyncze zdania oraz wyrażeń często używanych i związanych bezpośrednio z życiem codziennym, czytanie bardzo krótkich, prostych tekstów dotyczących życia codziennego (reklamy, karty dań, rozkład jazdy, listy prywatne), porozumiewanie się w zwykłych typowych rozmowach wymagających prostej wymiany informacji na znane tematy, umiejętność prostego opisywania warunków życia, wykształcenia i pracy, pisanie krótkich i prostych notatek lub wiadomości związanych z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Osoba rozumie pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym, czytanie bardzo krótkich, prostych tekstów dotyczących życia codziennego (reklamy, karty dań, rozkład jazdy, listy prywatne), porozumiewanie się w zwykłych typowych rozmowach wymagających prostej wymiany informacji na znane tematy, umiejętność prostego opisywania warunków życia, wykształcenia i pracy, pisanie krótkich i prostych notatek lub wiadomości związanych z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page