top of page
Uczelnia Znajomi

Poziom kursu angielskiegoB2
KONWERSACYJNY

Ilość godzin lekcyjnych kursu : 35 h.
Cena kursu: 1500
zł

(cena nie obejmuje książek i ćwiczeń )
Możliwość płatności w 5 ratach po 300 zł .

Zniżka dla naszych dotychczasowych i stałych klientów  - 10% od ceny.
Dni i godziny zajęć:


PIĄTKI od 17:15 do 19:00
Start kursu:
10.2024 r.
Zakończenie kursu:

01.2025 r. ( koniec stycznia 2025)

Liczba osób w grupie: min. 6 osób. - max. 8 osób.
Miejsce zajęć:


ul. A.Chmielewskiego 5b. Sopot Centrum - boczna uliczka z głównego deptaka w Sopocie (
Bohaterów Monte Cassino, Sopot)

 

1500 zł / 35 h.
300
miesięcznie

Program szkolenia przewiduje skupienie się przede wszystkim na konwersacji, która zajmować będzie 80% godzin dydaktycznych, a 20% to zajęcia z fonetyki, gramatyki i wzbogacania zasobu słownictwa. Zapisując się na kurs poziom B2 osoba powinna rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itp. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, potrafiąc je uzasadnić  bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. W zakresie gramatycznym osoba wchodząca na poziom powinna już znać zdecydowaną większość czasów, następstwo czasów, zdania warunkowe i czasowe, czasowniki modalne odnoszące się do teraźniejszości, przyszłości i przeszłości , strona bierna zdania podrzędne, konstrukcje czasownikowe (bezokolicznik/gerundium)  itp. Słuchanie i rozumienie dłuższych wypowiedzi i wiadomości, mówienie, formułowanie klarownych wypowiedzi.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page