top of page
Image by Christina @ wocintechchat.com

Poziom kursu angielskiego


C1

Ilość godzin lekcyjnych kursu : 60 h.
Cena kursu:
(możliwość płatności w dwóch ratach, cena nie obejmuje książek i ćwiczeń, które w zależności od poziomu może
oscylować dodatkowo od 60 zł do 100 zł ) 1480 zł
Możliwość płatności do 4 rat.Dni i godziny zajęć:
PONIEDZIAŁKI
od 17:30 do 19:00

Start kursu: 2.10.2023 r.

Zakończenie kursu:


Liczba osób w grupie: od 7 osób do 9 osób

Miejsce zajęć:
ul. Jana z Kolna 35, Sopot Wyścigi (150 m. od dworc
a SKM-Sopot Wyścigi) lub Bohaterów Monte Casino, Sopot

Zapisując się na kurs poziom C1 osoba  rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Z zakresu gramatyki osoba wchodząca na poziom C1 zna  wszystkie czasy gramatyczne, czasowniki modalne, czasowniki i wyrażenia z bezokolicznikiem niepełnym i pełnym oraz z rzeczownikiem odsłownym , zdania podrzędnie złożone i spójniki ,stopniowanie przymiotników i przysłówków oraz wyrażanie porównań, strona bierna i kauzatywne have mowa zależna itp.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page